Boligutvikler i Hølen blir bøtelagt av kommunen

Vestby kommune har nå varslet utbyggeren av flere boliger i Hølen at de får overtredelsesgebyr for uaktsom eller forsettlig overtredelse av plan- og bygningsloven.