Uenighet om bom i Hølen

Vestby kommune ønsker å sette en bom ved gangveien ved Moldvikveien og Noras hage. Det får lokalbefolkningen i Hølen til å reagere.