Bomforslag splitter Hølen

Om en bom vil forbedre eller forverre trafikksikkerheten for myke trafikanter er det stor debatt rundt. Nå skal kommunestyret behandle saken.