Geotekniker sendt til Hvitsten – fryktet ras

I forbindelse med gravearbeider for vann og avløp i Hvitstenveien har det vært bevegelser i jord og leire. Nå har geotekniker vært på befaring og melder at det ikke er noen fare for utglidning.