Hvitstenveien stengt – tre sperrer veien

På grunn av trefall er Hvitstenveien stengt ved innkjøringen til Thomas Olsens vei.