Hvitstenveien stenges ved grusbanen

I nedre del av Hvitstenveien like ved grusbanen legges det ned nytt vann og avløp. Disse rørene må krysse veien et sted og dette arbeidet gjøres kommende natt.