Treningspark på topp i «idrettsplanen»

Rådmannen foreslår at treningspark på Risil settes på topp over anlegg det skal søkes om spillemidler til i perioden 2020-2023. Utendørsanlegget ved Brevik skole er rangert som nummer to.