Statsråden ringte og sa nei til Viken Sport Arena

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endelig kommet med en avgjørelse når det gjelder det gigantiske idrettsanlegget som Gunvald Andersen skulle bygge på Deli gård.