Endrer besøksrutinene på barselavdelingen

Heretter er det kun partner og søsken som får besøke mor og det nyfødte barnet på sykehuset på Kalnes.