Nå tar sykehuset nye grep for å bedre situasjonen til alvorlig syke og døende barn og deres familier

Sykehuset Østfold er snart i mål med å etablere et nytt tverrfaglig barnepalliativt team for å bedre livskvaliteten til alvorlig syke og døende barn og deres familier.