Vestby Avis oppdater fra formannskapet 4. mars på rådhuset i Vestby:

18:20: Vestby kommune gikk med 17,5 millioner i overskudd i 2012. Regnskapet er ikke revidert.

19:35: Hølen skole og om det blir ny skole eller oppussing ser ut til å bli en politisk debatt som aldri tar slutt.

Før jul ble det bestemt å bygge nytt, men i kommunestyremøtet nylig ble det gjort helomvending. Flertallet gikk inn for å pusse opp den gamle skolen istedenfor til store protester fra beboerne i Hølen og en rekke andre politikere.

I dagens formannskap har Vestby Ap, SV og Sp framsatt krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak om Hølen skole, økonomisk ramme og valg av byggekomite.

De tre partiene anser vedtaket fattet den 11. februar med 19 mot 15 stemmer i strid med kommunestyrets vedtak i desember i fjor,

20:11: Solhøy skole selges ikke. Enstemmig vedtak og mot rådmann Knut Haugestad innstilling.