Klikk her for å følge Vestby Avis på Facebook!
Klikk her for å følge Vestby Avis på Twitter!

18:00: Møtet starter.

18:25: Det er enstemmig vedtatt å nedsette en politisk byggekomite på 5 personer til å starte jobben med utvikling av Solhøytomten til formål eldreomsorg.

Les også hva Soon og Omegns vel synes om omsorgsboliger her!

18:30: En halv time ut i kommunestyret kommer saken opp som mange har ventet på. Hva skjer med Hølen skole? Kan omsider politikerne bli enige om noe? Det tyder på ja til ny skole etter at formannskapet i forrige uke ga klarsignal til ny skole.

Partiet Høyre har også snudd i saken og vil bygge nytt!

Nå debatterer politikerne for og mot ny skole og kostnadene rundt dette.

18:38: Arbeiderpartiets Tom Anders Ludvigsen er klar i tale. - Det ser ut som om denne føljetongen er i ferd med å ta slutt.

18:55: Enkelte politikere gir seg ikke. Aasen fra KrF prøver igjen og foreslår skole til 45 millioner kroner. Geving i Senterpartiet sier at en sum på vel 40 millioner ikke holder mål. Han er glad saken nå er avgjort.

18:57: Even Fyhri i SV håper saken er avgjort. Han gir skryt til Høyres Eirin Bolle som fikk partiet til å snu.

19:00: Da kan Hølen-beboerne slippe jubelen løs. Ny Hølen skole er vedtatt med 29 mot 6 stemmer. Venstre, KrF og Frp sier nei, men flertallet ønsker ny skole.

19:10: Ny diskusjon går på antall medlemmer i komite som skal se nøye på vedlikehold og drift av idrettsanleggene. Ordfører John Ødbehr foreslår syv. En politiker fra hvert parti. Ødbehr som leder og rådmann Knut Haugestad som sekretær. - Supperåd. Det holder med 3, sier Trygve Thorsen i FrP.

19:12: Kjell Meek på talerstolen og lurer på hva Thorsen mener med supperåd. Det hele "koker bort" i en avstemning. Det blir til slutt 29 mot 6 stemmer i favør Ødbehr sitt forslag. En politiker fra hvert parti skal altså se nærmere på idrettsanleggene.

19:35: - Så fremt komiteen nå holder seg innenfor vedtatt kostnadsramme er alt klart for en ny skole i Hølen, sier Pål Engeseth fra Høyre.

19:50: Tung debatt om boligsosial plan akkurat nå. Rådmannens forslag på ni punkter blir enstemmig vedtatt.

20:20: Fritak for eiendomsskatt når det gjelder næringseiendommer. Høyres forslag enstemmig vedtatt. Det lyder slik: Med hjemmel i eidnomsskattelovens paragraf 7 bokstav a og b fritas næringseiendommer som eies av stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne det offentlige. 2) Med hjemmel i eiendomsskattelovens paragraf 12 bokstav b skattelegges ubebygde næringseiendommer med et skattøre på 2 promille.

20:30: Møtet over