De fleste tilfellene er forårsaket av norovirus. I desember fikk helsemyndighetene varsel om 27 utbrudd, noe som er en kraftig økning fra samme måned året før da det ble meldt om seks utbrudd.

Også i januar var det mye virus i omløp. Da ble det registrert 19 utbrudd, mot sju i januar året før.

Hva økningen skyldes, er ikke godt å si, opplyser avdelingsdirektør i Folkehelsetilsynet Frode Forland.

– Noen sesonger er verre enn andre. Det er på samme måte som med influensavirus. Noen ganger er variasjonen tilfeldig, mens andre ganger skyldes det at mer virus er i sirkulasjon, sier Forland til NTB.

De fleste utbrudd som meldes inn, finner sted på institusjoner som sykehjem eller sykehus. Noroviruset har ukjent smittestoff, men symptomer av oppkast og diaré.

– Norovirus er svært smittsomt, og beboere ved helseinstitusjoner er særlig utsatt ved et utbrudd, sier seniorrådgiver Solveig Jore ved Folkehelseinstituttet.