Over 100 nye bedrifter ble startet opp i Vestby i 2019

Av

Selv om det i Follo i 2019 ble startet opp over 3000 bedrifter, ønsker regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo seg flere gründere.