Sjøboden tapte over en halv mill. de to siste årene

2019 var det dårligste året i Sjøbodens fem år lange historie. På nyåret valgte de å begjære oppbud.