Bompengene fosser inn i Oslo

FLERE PASSERINGER, LAVERE SATSER: Men bompengeinntektene er klart opp i Oslo måned etter måned.

FLERE PASSERINGER, LAVERE SATSER: Men bompengeinntektene er klart opp i Oslo måned etter måned. Foto:

Av

Bilistene la fra seg klart mer penger i bomringen i Oslo og Akershus i september i år sammenliknet med i fjor.

DEL

(Nettavisen): Ferske tall fra Fjellinjen viser at passeringsinntektene i september i år utgjorde 331 millioner kroner. Dette er en økning på 34 millioner fra september 2018, eller 11,4 prosent.

Hvis disse månedinntektene holder seg til neste år, vil totale inntekter utgjøre bortimot 4 milliarder kroner. Politikerne håper at etter hvert skal de årlige bompengeinntektene utgjøre 4,5 milliarder kroner, som skal være med på å finansiere Oslopakke 3.

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Kun en marginal del av bompengeinntektene går tilbake til bilistene, 97 prosent av inntektene går til kollektivtrafikk og sykkelveier.

I september 2019 hadde Fjellinjen 32,7 millioner passeringer gjennom sine bomstasjoner. Gjennomsnittsinntekten per passering var 10,1 kroner. Tilsvarende tall fra 2018 var 9,4 millioner passeringer og en gjennomsnittsinntekt på kr 31,6 kroner per passering.

Endret takstsystemet

Den kraftige reduksjonen må sees i sammenheng med omlegging av bompengesystemet i juni. 1.juni innførte Oslo-politikerne og AS Fjellinjen flere bomstasjoner og endret takstsystem for bilister i Oslo og Akershus.

Langt flere bilturer belastes med bompenger, men mange av disse passeringene har fått en langt lavere kostnad. Elbiler utgjør nå drøyt 20 prosent av de tre grensene i Oslo/Akershus, bygrensen mellom de to fylkene, Osloringen og den nye indre ringen, som går ved Ring 2.

Av de 32,7 millioner passeringene i september er for øvrig 12,6 millioner passeringer omfattet av timesregel og månedstak. Det betyr at disse passeringene er gratis.

I september 2018 utgjorde passeringer omfattet av timesregelen og månedstaket bare 0,4 millioner av 9,4 millioner passeringer.

Artikkeltags