130 konkurser i Follo i 2019 – 15 av dem i Vestby

Antall konkurser i Follo holder seg på det jevne. I 2019 har det vært 104 konkurser og 26 tvangsavviklinger.