Trodde han sperret veien for tyver – men det viste seg å være noen helt andre...