Sjokktall: Over halvparten av de alvorlige ulykkene rapporteres ikke