Voldsstatistikk Follo: - Markant økning av denne type vold, sier politiet

Av

Det har ikke vært en økning i antall voldsanmeldelser i Follo de siste fem årene, bortsett fra for en type voldsovertredelser.