Politikerne utsatte vedtak om vei gjennom skolegård

I høst ba et enstemmig kommunestyre rådmannen om å finne en ny veiløsning ved Hølen skole slik at skolen slippe vei gjennom skolegården. Rådmannen sendte saken tilbake til politikerne uten noen ny løsning. Nå har plan- og miljøutvalget utsatt saken.