Ønsker vern av den gamle skolen i Hølen

Miljøpartiet de Grønne mener det gamle skolebygget i Hølen bør bevares og ikke selges. Bygget kan brukes til å avlaste den nye skolen, mener partiet.