Lokal naturekspert slakter fylkesmannens begrunnelse

Et av argumentene Fylkesmannen bruker mot Viken Sport Arena er naturmangfoldet og Delijordets betydning for bestanden av vipe. – Selv om idrettsanlegget hadde blitt bygget så ville ikke Vestby blitt kjent for å være kommunen som utryddet vipe, sier Arnkjell Johansen.