Vi har hørt innspillene på at 1-4 skole ikke er noen god løsning, og er enige i dette.

Vi har også oppfattet at det er viktig for Hølens befolkning å få et tidspunkt å forholde seg til.

Hølen har signalisert at det ønskes skole tilbake til bygda så raskt som mulig, med mulig rehabilitering av dagens bygningsmasse og mulig ny- eller påbygg, framfor å vente i lengre tid på en mulig nybygd skole.

Vestby Høyre kommer derfor til å være opptatt av å finne en løsning sammen med resten av posisjonen, og i nært samarbeid med referansegruppa på Hølen skole på å imøtekomme referansegruppas nye innspill.

Vestby Høyre ser at en 1-7 skole er den beste løsningen, og dette må vi jobbe for å få innpass til i arbeidet med handlingsprogrammet.

På tross av en anstrengt kommuneøkonomi vil Høyregruppen i Vestby anstrenge seg på det sterkeste for å komme Hølens befolkning i møte i forhold til ønske om raskest tilbakeføring av skolen i bygda.

Hvorfor ga ikke Vestby Høyre noen signaler i møtet?

Posisjonens medlemmer i Finans Komiteen var enige på forhånd om at man ikke skulle konkludere i møtet, men kun sende signaler.

Vi erkjenner i ettertid at de andre partiene sendte signaler i møtet.

Og Vestby Høyre ble derfor enige om i etterkant av møtet, at man kunne ha flagget noen signaler på en bedre måte.

Vestby Høyre Stig Eyde