Slakter sentrumsplanen: – Det er det dummeste dere gjør

Jan Oscar Svae har vært leder for Vestby BedriftsForum i flere år. Han er klar i tale når det gjelder en eventuell stenging av jernbanebroa i Vestby sentrum. – Jeg har sagt til politikerne at det er det dummeste dere gjør.