Det globale spillmarkedet utgjør om lag 240 milliarder kroner ifølge en fersk analyse fra PricewaterhouseCoopers og vokser med nærmere 10 prosent årlig.

– Dataspill er en voksende global industri og en teknologi for framtiden. Funcom har med sitt nye spill Age of Conan vist at norske miljøer kan bli verdensledende og skape både arbeidsplasser og eksportinntekter, sier Hilde Erlandsen, programleder for VERDIKT, som er Norges forskningsråds store program for IKT.

Digital tidsalder

Den generasjonen som nå vokser opp er født i den digitale tidsalder.

– De behersker den teknologiske hverdagen på en naturlig og intuitiv måte. Verdensmarkedet for spill vil derfor bare øke i takt med at nye generasjoner vokser opp, og parallelt med at den teknologiske utviklingen fortsetter. Norge har på alle måter et stort potensial for å ligge i forkant av denne utviklingen, sier Erlandsen.

Stor nytteeffekt

Ifølge Erlandsen gir forskningen bak dataspillene stor nytteeffekt også på andre samfunnsområder.

– Den kunnskapen som kreves for å utvikle dataspill gir norske bedrifter og forskningsmiljøer klare fortrinn for utvikling av dataverktøy på andre områder i samfunnet. For eksempel har StatoilHydro utviklet en virtuell oljeplattform for opplæring og øvelser, mens leger kan teste og trene på kirurgiske inngrep uten risiko for pasienter, sier Erlandsen.

Norges forskningsråds VERDIKT og NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) har samlet det norske spillmiljøet i nettverket JoinGame. Her deles erfaringer fra forskning på og utvikling av dataspill. Til høsten starter også en utdannelse for dataspill ved NTNU. (ANB)