Denne skolen er fortsatt ikke lagt ned

For et år siden flyttet de siste tre elevene på Garder skole til Vestby skole. Siden har skolebygningen stått tom. Hva som skjer videre er uavklart, men om det blir noen ny skole der i kommunens regi er tvilsomt.