Se hvilke skoleveier rådmannen vil prioritere

Det er tid for at Vestby kommune skal søke om Aksjon skolevei-midler. Rådmannen har nå laget en innstilling bestående av syv prioriterte prosjekter.