Vestby kommune trenger flere lærere til høsten

Vestbyskolene har 300 lærerårsverk til 2400 elever. Nå søkes det etter enda flere pedagoger.