Kommunen trenger 60 sommervikarer

I år vil det lyses ut opp mot 60 sommervikariater i Vestby, men få eller ingen sommerjobber til folk under 18 år.