Har sendt ut nabovarsel for riving av Solhøy

Prosessen for å rive gamle Solhøy skole er i gang. Bygget skal rives for å få plass til mellom 64 og 88 heldøgnsomsorgsboliger.