– Som å fjerne en av fortennene i smilet til Son

Soon og Omegns Vel, med leder Jon Warhuus i spissen, synes ikke noe om at kommunestyret ønsker å oppheve vernet av gamle Solhøy skole.