Akutt vannlekkasje på Store Brevik

Vannet er stengt i deler av Store Brevik på grunn av en vannlekkasje. Vanntrykket i resten av Vestby kan også være dårligere enn normalt.