Her ligger treet tvers over veien - brannvesenet måtte rykke ut til Son