Vogntog med røykutvikling kjørte gjennom Oslofjordtunnelen - suste rett inn i storkontrollen til Statens vegvesen på Måna

Storkontroll på Måna, Taraldrud, Støkken og Svartskog denne uka. Dette ble resultatet.