– Vi bør innse at det finnes problemer i taxibransjen

- Vi bør innse at det finnes tilfeller som Kristian beskriver i norsk taxibransje, sier 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Dag-Einar Sivertsen.

- Vi bør innse at det finnes tilfeller som Kristian beskriver i norsk taxibransje, sier 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Dag-Einar Sivertsen. Foto:

Av

Transportarbeiderforbundet mener de lange arbeidsdagene som en drosjesjåfør beskriver, er et sikkerhetsproblem for både ansatte og passasjerer.

DEL

(FriFagbevegelse.no) Dag-Einar Sivertsen, 2. nestleder i Transportarbeiderforbundet, forteller til Transportarbeideren at man fra tid til annen hører historier som setter taxinæringen i et dårlig lys.

Torsdag fortalte FriFagbevegelse om drosjesjåføren Kristian som måtte jobbe opp mot 100 timer i uka, og som var så utslitt at det hendte han sovnet med passasjerer i bilen.

Sivertsen advarer mot å avfeie Kristians historie som et enkelttilfelle.

– Kristians historie er først og fremst trist lesning, men likevel en beskrivelse vi bør lese med objektive øyne. Dette gir i tillegg et bilde på en umenneskelig arbeidshverdag som ingen skulle trenge å oppleve i Norge. De fleste vil nok tenke og håpe at dette høres veldig spesielt og ekstremt ut, men jeg tror likevel vi bør innse at det finnes tilfeller som Kristian beskriver det i norsk taxibransje. Det er således et sikkerhetsproblem for både ansatte og passasjerer og vi kan vel kun takke «flaksen» for at dette ikke har gitt svært alvorlige følger til nå, sier Sivertsen.

Vil bort fra provisjonHan er enig med den tidligere taxi-sjåføren at det provisjonsbaserte lønnsystemet kan være en bidragsyter til jaget etter flere turer. Sivertsen mener imidlertid at det ikke trenger å være hele sannheten.

– Årsakene er nok sammensatt, men provisjonslønnssystemet i taxibransjen er nok med på å bidra til å skape den tilstanden Kristian beskriver. Transportarbeiderforbundet mener at det i tillegg er et problem at det er for mange løyver i enkelte deler av landet. Dette er også med på å forverre situasjonen til de som skal leve i og av taxinæringen, påpeker han.

NTF-nestlederen bekrefter at forbundet ønsker seg bort fra provisjon i taxi-bransjen.

– Transportarbeiderforbundet mener at alle skal ha et lønnssystem som er forutsigbart og til å leve av innenfor normal arbeidstid i Norge. Det sier seg selv at provisjonslønnsystemet i taxi ikke er et slikt system. Dette har vi jobbet lenge med å forandre uten å ha lykkes med det, men hvor realistisk det er å få dette til, og når dette eventuelt kan skje, er nok like vanskelig å svare konkret på, som det er å garantere full pott i lotto uten å spille, smiler han.

 

Kjent med organisasjons-advarslerSivertsen er derimot langt mer sikker i sine uttalelser når det gjelder advarsler fra drosjeeiere til ansatte sjåfører mot å organisere seg.

– Den beskrivelsen er kjent og vi har hørt mange historier og skremselspropaganda om hvorfor en ikke bør organisere seg. Den «søteste» synes jeg er når taxieieren mener det er idiotisk for en ansatt sjåfør og arbeidstaker å være organisert i Transportarbeiderforbundet, mens eieren selv har vært idiotisk nok til å organisere seg i arbeidsgiverorganisasjonen Norges Taxiforbund. Det sier vel det meste om hvem som da er idioten og kommer med urimelige advarsler og påstander. Det er viktig for alle arbeidstakere å være organisert, det handler om å forsikre sitt arbeidsforhold på linje med det å forsikre alt annet som er viktig for oss i livet, sier Dag-Einar Sivertsen.

Ikke noe problem for ossDet siste er daglig leder i Taxi Hedmark, Lise Holst Langaard enig i, men siden selskapet hun leder ikke har arbeidsgiveransvar for sjåførene, kjenner hun ikke til at sjåfører har blitt skremt fra å organisere seg.

– Jeg vet ikke hvor mange av sjåførene som er organisert i NTF eller har blitt frarådet dette, men nesten alle våre ansatte på vår bookingsentral her på huset er organisert, så vi ser ikke på det som noe problem, sier hun.

Bedre nå enn tidligereDa er det verre å høre om forholdene den tidligere taxi-sjåføren i Elverum kjørte under. Hun forteller at hun har hørt om enkelte sjåfører som kjører for mye, men at dette kan ha vært et problem i byene.

– Jeg ble vel litt skremt av historien til Kristian, og jeg har nå vært i kontakt med lederne av de tre største sentralene i Hedmark som alle kan bekrefte at forholdene er mye bedre nå enn de var for noen år siden. Arbeidstilsynet har gjennomført en del kontroller i næringen som har framtvunget at man har fått mye mer fokus på å følge arbeidsmiljøloven blant annet når det gjelder arbeidstid, sier hun.

 

Stiller kravHolst Langaard presiserer at Taxi Hedmark ikke har noe direkte arbeidsgiveransvar for sjåførene.

– Taxi Hedmark AS har likevel et ansvar for at de sjåførene som kjører for oss i våre kontrakter skal oppfylle de krav vi har forpliktet oss til når det gjelder kvalitet og herunder sikkerhet i utførelsen av transportoppdragene. Vi har blant annet i sjåførkursene våre, som alle nye sjåfører må gjennomføre, sikkerhet og kjøring av lange vakter som et tema. I byene har man tre-skifts vakter gjennom døgnet slik at hvert skift ikke skal overstige åtte–ni timer. I tillegg er det regel om at man ikke har lov til å ta på seg «langtur» i slutten av vakta.

Innkalles til samtaleHun forteller også at dersom Taxi Hedmark får henvendelse om at enkeltsjåfører har byttet vakter slik at de har kjørt for lange skift, blir både sjåfør og drosjeeier innkalt til en samtale om at dette er brudd på arbeidsmiljøloven.

– Ansvaret for at sjåføren jobber for mye, og har for lange skift, ligger først og fremst på drosjeeieren som arbeidsgiver, men en sjåfør kan være ansatt hos flere drosjeeiere slik at det ikke er like enkelt for drosjeeiere å overholde dette, sier hun.

Taxi-næring i endringIfølge Holst Langaard er over 90 prosent av all kjøring i distriktene for det offentlige på dagtid.

– Det gjør at sjåførene har vanlige arbeidsdager. Drosjene i distriktene har som alle andre kjøre- og driveplikt hele døgnet, men det oppfylles stort sett med sovende vakter på en av bilene, påpeker hun.

At sjåførene jager ekstrainntekter, mener hun imidlertid ikke skyldes det provisjonsbaserte lønnsystemet alene.

– Det samme gjelder også for de som har timelønn, men de som kjører maxi-taxi – og det er en ganske stor andel av bilparken i Hedmark – må følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene. De kan derfor ikke overstige arbeidstiden for yrkessjåfører, sier Holst Langaard.

Hun ser likevel en endring i løyvemønsteret over tid i Hedmark, mot færre eiere med flere biler og ansatte sjåfører.

– I dag har vi flere eiere som har opptil 12–13 løyver. Det er mulig at disse har mer ordnede arbeidsforhold for sine ansatte, men jeg har ikke noen oversikt på det, sier hun. (ANB)

Artikkeltags