Rekormange reiser kollektivt

POPULÆR: Stadig flere tar bussen.

POPULÆR: Stadig flere tar bussen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Ruter legger frem tall som viser en trafikkvekst på 5,9 prosent i 2017. Dette tilsvarer 371 millioner påstigninger totalt, hele 21 millioner flere enn året før.

DEL

Veksten i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fortsetter. I Oslo var veksten i 2017 på 6,1 prosent, mens i Akershus var det en trafikkvekst på 5,3 prosent.

- Utviklingen de siste ti årene har vært fantastisk og målet vårt er at dette skal fortsette. Kollektivtrafikken står overfor store endringer. På vei mot et fleksibelt, utslippsfritt og smart mobilitetstilbud vil det kreve at vi fortsetter å planlegge ut i fra markedsbehovene og inkluderer kundene våre i utviklingen av tilbudet, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Antall påstigninger per driftsart, i millioner og trafikkvekst i prosent:

Buss 158 7,7%
T-bane 118 10,9 %
Trikk 51 -3,0 %
Tog 39 8,5 %
Båt 4,5 -0,6 %
Sum 371 5,9 %

Flest reiser med buss, mens T-bane har størst vekst

Det er bussene som transporterer flest passasjerer, med 158 millioner påstigninger i 2017. Deretter kommer T-banen med 118 millioner påstigninger, og trikken med 51 millioner. Størst vekst i 2017 finner vi på T-banen med 10,9 %.

– Veksten i kollektivtrafikken i Akershus er svært gledelig. Styrkingen av kollektivtilbudet lokalt, gjennom å sikre gode forbindelser til kollektivknutepunkt i regionbyene våre, er et riktig grep. Vi ser at overgangen til et mer fleksibelt rutetilbud, med bussmating til skinnegående transport, gir gode resultater. Sammen har Oslo kommune og Akershus fylkeskommune lykkes med satsingen på kollektivtransport. I 2017 var det 10 år siden Ruter ble etablert, og Ruter har brukt de 10 årene godt, sier Anette Solli, fylkesordfører i Akershus.

Vekst på 21 millioner

Totalt var det 371 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2017. Dette er en økning på hele 21 millioner påstigninger i forhold til året før.

– Dette er historiske og gledelige tall. Aldri i Ruters historie har vi sett en større økning i antall kollektivreiser i Oslo. At stadig flere reiser miljøvennlig bidrar til en mer inkluderende by, der astmatikere og barn kan puste fritt, klimautslippene går ned, og de som virkelig trenger bilen slipper å stange i kø. Arbeidet er ikke ferdig, og de neste årene skal vi fortsette å utvide antall avganger, sette inn flere elbusser, rulle ut nye trikker og få i gang byggingen av Fornebubanen og ny t-banetunnel», sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Artikkeltags