Her måtte E6-sjåføren stoppe: – Alt frøys

– Det var helt klart verst i Follo akkurat nå.