Målet for 2018 er en punktlighet på 86 prosent for rushtrafikktogene og 91 prosent for Østfoldbanen totalt sett.

Et tog regnes som i rute dersom det ikke ankommer endestasjonen senere enn fire minutter etter oppgitt tid i ruteplan. Innsatstog er ekstra tog som settes inn i rushtiden.

Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) synes det er altfor dårlig.

Hun var glad for å lese at partifelle Stein Erik Lauvås hadde stilt spørsmål til samferdselsministeren om Bane Nors nedprioritering av Østfoldbanen.

Etter at hun byttet ordførerkjedet med fast plass på Stortinget, har hun daglig pendlet med tog til Oslo. Småbarnsmoren har følt utallige forsinkelser på kroppen. Både i form av stress og oppgitthet. Informasjonen som har blitt gitt ved forsinkelser, har til tider skapt mer irritasjon enn nytte.

Etterlyser statistikk på innsatstogene

– Jeg hadde planer om å sende inn spørsmål selv, men Lauvås kom meg i forkjøpet. Det er bra. Nå har jeg har sendt inn tilleggsspørsmål til samferdselsministeren, for å få vite hvordan det står til med innsatstogene, eller rettere sagt mangel av disse, skriver Østlandets Blad.

«Kan samferdselsministeren legge frem en ukentlig statistikk på hvor mange innstillinger og forsinkelser det har vært på lokalavgangene Ski- Stabekk- Ski (L2 og L2X) siden 1. oktober 2017 og frem til dags dato, og er ministeren fornøyd med stabiliteten og sikkerheten i dette togtilbudet?», lyder spørsmålet fra Moflag.

– Reisende på Østfoldbanen opplever ofte at innsatstogene (L2X) innstilles, med det resultat at lokalavgangene blir både overfylt og forsinket. Dette gjør at folk har problemer med å rekke sine gjøremål både morgen og ettermiddag, enten det er å komme tidsnok på jobb eller rekke barnehagen før den stenger.

ØB har spurt Bane Nor om å få ut egen statistikk på innsatstogenes punktlighet, men har fått tilbakemelding om at det vil ta lang tid å skreddersy en slik statistikk. ØB vil komme tilbake med den når den foreligger.

 

Sild i tønne

Når innsatstoget kanselleres, blir passasjerer som normalt fordeles på to (fulle) tog, presset sammen ombord i ett tog. Moflag har til tider valgt å stå igjen på perrongen og vente på neste mulige tog. Enten for at det ikke har vært fysisk mulig å trenge seg inn i det smekkfulle toget eller for å unngå å stå i trappen inntil døren.

– I praksis ender du opp med å stå over to tog når innsatstoget uteblir.

Hun er heller ikke enig med ministerens utsagn om at de «i noen tilfeller må innstille avganger»

– For reisende på lokalstrekningen Stabekk-Ski- Stabekk, oppleves dette som langt oftere enn i noen tilfeller. Når man ønsker at innbyggerne skal benytte seg av kollektive reisemidler, er stabilitet og sikkerhet viktig for at det skal fungere godt i hverdagen, mener Moflag.

Hun oppfordrer pendlere til å stå på kravene.

– Jeg liker å ta tog, men jeg har satt bort barnehagehentingen til mannen min. Det blir for uforutsigbart med tog. Jeg tror det er viktig at togpendlerne står samlet om kravet til større punktlighet på togene.

NSB beklager

I en pressemelding beklager NSB sin lave punktlighet:

Våre kunder er avhengig av at togene går når de skal. Dessverre har togkundene i vinter opplevd svak punktlighet og mangelfull informasjon.

– Mange av våre kunder opplever at togene er forsinket eller innstilt. Dette er vi svært misfornøyd med. Våre kunder må kunne stole på at de kommer seg på jobb eller hjem for å hente barn i barnehagen i tide. Vi gjør selvsagt det vi kan for å forbedre både punktligheten og hvordan vi kommuniserer med kundene våre når det er driftsproblemer. Det som imidlertid er frustrerende, er at hovedårsakene ikke ligger i vår egen virksomhet, men skyldes problemer med skinnegang, strømforsyning eller signalanlegg, sier Geir Isaksen, konsernsjef i NSB-konsernet.

Østfoldbanen

Østfoldbanen er en jernbanelinje som går fra Oslo, gjennom vestre del av Follo og Østfold til riksgrensen ved Kornsjø, der den går inn i Sverige som Dalslandsbanen. Mellom Ski og Sarpsborg er banen delt i to linjer, Vestre og Østre linje. KILDE:  Wikipedia