Bane Nor under press for å kutte sommerstenging

Av

Sommerstengte togstrekninger bør vi ha mindre av, mener samferdselsministeren og Jernbanedirektoratet. Bane Nor tror ikke de kan jobbe fortere.