På disse stedene i Follo er det fare for jordskred. Et av stedene med høy risiko er i Vestby

I Enebakk sjekkes det nå ut om det er flere steder som står i fare for leirras etter raset som gikk i helgen. I Follo er det kun et par steder som er kartlagt med høy risiko for leirskred. Et av disse er i Vestby.