Ungdomslosen blir mindre tilgjengelig

Isabelle Simble skal sluttføre et masterstudium og går derfor ned i en 20 prosent stilling i en periode. Det betyr at hun ikke kan ta på seg nye ungdommer.