Et forslag fra ”opposisjonsleder” Tom Anders Ludvigsen (Ap) om en utstrakt hånd og tverrpolitisk enighet om skolens fremtid ble kontant avslått, og bråket var i gang.

Både Ludvigsen, Kjell Meek (SV) og ikke minst Ole Morten Geving (Sp) uttrykte stor skuffelse over posisjonens standpunkt i den betente saken. De hadde liten tro på at rehabiliteringen ville gi et tilfredsstillende resultat og tvilte dessuten på om den økonomiske rammen ville holde.

At det hadde vært tverrpolitisk enighet om bygging av ny skole i valgkampen, ble posisjonen også minnet på, og særlig FrPs varaordfører Trygve Thorsen fikk gjennomgå.

- Det politiske flertallet er en ulykke for Hølen og det er beklagelig, mente Geving.

Beslutningen om nedleggelse av byggekomiteen var et annet punkt som skapte heftig debatt i mandagens formannskap.

Mer fra rabaldermøtet i torsdagens papirutgave.