Disse har søkt på stillingen som kirkeverge i Vestby

Da fristen for søknader gikk ut 2. januar hadde 17 personer søkt på stillingen som ny kirkeverge i Vestby.