Politiet vil snakke med Vestby-foreldre

Det kommunale lavtterskeltilbudet i psykisk helse- og rustjeneste er åpent på kveldstid annenhver tirsdag, og nå er også politiet invitert.