Vestby kommune er ikke trafikksikker

Hvert år får alle landets kommuner mulighet til å bli erklært trafikksikker. Til tross for invitasjoner og møter har Vestby ennå ikke prøvd seg.