Senterlederen drømmer om helsetorg på storsenteret

Senterleder Christin Werge Johansen opplyser at Vestby Storsenter ønsker helserelaterte virksomheter velkommen.