Vestby turlag sørger for de flotte stiene i kommunen

Stigruppa i Vestby turlag har en liten, men engasjert dugnadsgjeng. Denne uka var de i Hølen og ryddet opp i vindfall.