Mange søkere til ledig ingeniørjobb i kommunen

Kommunalteknikk lyste nylig ut to ledige stillinger. Hele 35 personer søkte innen fristen gikk ut.