Vestby kan puste lettet ut - togparkeringen havner et annet sted

Bane NOR anbefaler at togparkeringen for Moss legges til Gon på Halmstad, en snau kilometer sørøst for Rygge stasjon – og på nordsiden av dagens jernbanespor.